โลโก้เว็บไซต์ sriprasert | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : sriprasert

ProductP2
พุธ 10 พฤษภาคม 2566 / ผลิตภัณฑ์และการบริการ

RMUTL BCG MARKET โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ผลิตภัณฑ์ชุมชน   >> อ่านต่อ


Product
อังคาร 9 พฤษภาคม 2566 / ผลิตภัณฑ์และการบริการ

RMUTL BCG MARKET โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ผลิตภัณฑ์ชุมชน   >> อ่านต่อ


รับสมัครเข้าโครงการ U2T BCG RMUTL
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ         สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการได้ตามควาเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่โดยอิงตามคุณสมบัติเบื้องต้นที่สำนักงานปล... >> อ่านต่อ


ลงทะเบียน U2T for BCG
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 / RMUTL ช่อง@Youtube

วิธีลงทะเบียน U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) U2T ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิกดูวิดิทัศน์    >> อ่านต่อ


ลาบ... เพื่อความโชคลาภ จิตวิญญาณของคนล้านนา
อังคาร 19 เมษายน 2565 / คลังความรู้

         ทีมซะป๊ะ สเปซได้เข้าร่วมการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศในโครงการส่งเสริมวัฒนธ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 79

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา