โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียน U2T for BCG | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงทะเบียน U2T for BCG

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 โดย sriprasert จำนวนผู้เข้าชม 970 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิธีลงทะเบียน U2T for BCG


โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG and Regional Development) U2T ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลิกดูวิดิทัศน์ 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา