โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

ติดต่อเรา


 

ติดต่อสอบถาม
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร : 053-266516 ต่อ 1015
Email : rmutlotou@gmail.com
เว็บไซต์ : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
Line : RL OTOU#1
https://line.me/ti/g2/h0LDseNRw3LajJq3I-a2Kw

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา