โลโก้เว็บไซต์ ProductP2 | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ProductP2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤษภาคม 2566 โดย sriprasert จำนวนผู้เข้าชม 963 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL BCG MARKET
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

#

พริกแกง
ชื่อตำบล : ตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียด : พริกแกงสมุนไพรรสชาดเผ็ดร้อน อร่อย

#

กระทงจากเปลือกข้าวโพด
ชื่อตำบล : ตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียด : กระทงจากเปลือกข้าวโพดเป็นสินค้าตกแต่ง ประดับหรือเป็นของชำร่วย

#

กระเป๋าผ้าไทยลือ
ชื่อตำบล : ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : กระเป๋าผ้าทอไทลื้อที่มีรูปทรงที่ทันสมัย หลากหลากขนาด เข้ากับทุกเพศทุกวัย โดยผ้าทอแต่ละผืนจะมีลวดลายที่แทบจะไม่เหมือนกันเลย ถือได้ว่าเป็นความสามารถเชิงฝีมือและการสร้างสรรค์ของผู้ทอแต่ละคน เป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น

กระเป๋าผ้าปักมุ้ง
ชื่อตำบล : ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : กระเป๋าผ้าทอไทลื้อที่มีรูปทรงที่ทันสมัย หลากหลากขนาด เข้ากับทุกเพศทุกวัย โดยผ้าทอแต่ละผืนจะมีลวดลายที่แทบจะไม่เหมือนกันเลย ถือได้ว่าเป็นความสามารถเชิงฝีมือและการสร้างสรรค์ของผู้ทอแต่ละคน เป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ลำปาง พิษณุโลก

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 ...  >>
Go to top

3

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา