โลโก้เว็บไซต์ U2T Training No.61 การยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการอบแห้ง | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

U2T Training No.61 การยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการอบแห้ง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 มกราคม 2565 โดย sriprasert จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

U2T Training No.61 การยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการอบแห้ง

https://drive.google.com/file/d/1JW7XDMiFbNg7MLCYm9DlojeqB9YGLgqN/view?usp=sharing
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา