โลโก้เว็บไซต์ U2T Training No.60 การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของตำบลก้อด้วยนวัตกรรม  | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

U2T Training No.60 การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของตำบลก้อด้วยนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 มกราคม 2565 โดย sriprasert จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

U2T Training No.60 การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของตำบลก้อด้วยนวัตกรรม 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา