โลโก้เว็บไซต์ U2T Training No.62 กิจกรรมการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

U2T Training No.62 กิจกรรมการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 มกราคม 2565 โดย sriprasert จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

U2T Training No.62 กิจกรรมการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา