โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2639 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมเสวนา เวทีถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาระดับภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (Regional System Integator: RSI) ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เติมเต็มสิ่งที่ขาด พัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน" ระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. โดยมี ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ facebook Live ( คลิกเพื่อรับชม | Link สำรอง ) 

 

คณาจารย์และผู้รับผิดชอบโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่

  1. ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T มทร.ล้านนา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  2. ผศ.พงศกร สุรินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T มทร.ล้านนา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  3. ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T มทร.ล้านนา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  4. นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T มทร.ล้านนา ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ข่าว หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา