โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานแสดงสินค้า OTOP และไม้ดอกไม้ประดับของดีอำเภอพร้าว | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานแสดงสินค้า OTOP และไม้ดอกไม้ประดับของดีอำเภอพร้าว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2550 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลงานในกิจกรรมของคณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา และผู้ประกอบการในชุมชน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว เชียงใหม่ ในงาน “แสดงสินค้า OTOP และไม้ดอกไม้ประดับของดีอำเภอพร้าว “ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กิจกรรมในโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้อำเภอพร้าว ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ณ พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาบรรพชน ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


สินค้าที่นำมาออกบูธ ได้แก่
1.น้ำอ้อย ของขึ้นชื่อของตำบลเขื่อนผาก จากวิสาหกิจชุมชนน้ำอ้อยเมืองป้าว ม.8และ น้ำอ้อย คุณพันธนันท์ สุขแสน ม.8
2.ข้าวแต๋น กรอบอร่อยทำสดใหม่ จากคุณสุ ดวงสี บ้านเขื่อนผาก ม.2
3.หมอนและที่รองนั่งใยบัว ของแม่บัวใย ทะลา ม.5
4.ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหอมฉุย หอมชื่นใจจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขื่อนผาก 
5.ต้นอ่อนกระท่อมและใบกระท่อมสด จาก”สวนลมเจย”สวนเกษตรอินทรีย์ ของคุณสมบัติ มั่งค่ำ ม.6
6.พันธุ์ไม้ประดับจาก “ลิตเติ้ลการ์เด้น” สวนไม้ประดับของหนึ่งในสมาชิก U2T ตำบลเขื่อนผาก ของคุณ นฤมล อินต๊ะรักษา ม.7

 

ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมและการรวมคนจำนวนมากอย่างเคร่งครัด

 

ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของคณะทำงานฯ ได้ที่ Facebook page U2T เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่

 

ข้อมูล/ภาพ คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา