โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดนอนนา ณ อบต.เขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดนอนนา ณ อบต.เขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1445 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างชุดนอนนา เพื่อสร้างจุดการเรียนรู้สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน โดยมี คุณธนกฤต อรุณชัย และ คุณวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ บุคลากรจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร ให้ความรู้และเทคนิคต่างในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับคณะทำงานผู้จ้าง U2T และบุคคลในชุมชนที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ "ชุดนอนนา" ได้แก่ ชนิดระบบของโซล่าเซลล์ การออกแบบระบบ off grid system การคำนวณหาพลังงานที่เราต้องการใช้ใน1วันของบ้าน การเลือกแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์เสริมให้ตรงกับการใช้งาน การประกอบติดตั้งและการดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์ ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของคณะทำงานฯ ได้ที่ Facebook page U2T เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่

 

ข้อมูล/ภาพ คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา