โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบล บ้านหลวง  อำเภอ จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

ตำแหน่ง :

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
  ประเภท นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา
   
 • เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล
  ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  ประชาชน 1 อัตรา
   
 • เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม
  ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 5 พฤศจิกายน 2564 

 

เริ่มงานวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2564

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ : 

นางสาวสุภัทรจิตต์  มะโนสด

เบอร์โทร 089-558 9388

หรือ

E-mail : cindy13nsm@gmail.com
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา