โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด เลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แวน อ.พร้าว และ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด เลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แวน อ.พร้าว และ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

 

1. พื้นที่จ้างงาน : ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล:บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

    ได้แก่ นายอนุวิท บัวใบ

 

2. พื้นที่จ้างงาน : ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ประเภท : นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

    ได้แก่ นายศราวิน วิเทศ

 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่ : ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ อีเมล์ elecpnt@rmutl.ac.th โทร 089552266

 

เริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ได้ประกาศไว้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา