โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลโครงการ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 สิงหาคม 2564 โดย sriprasert จำนวนผู้เข้าชม 463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีความประสงค์รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลโครงการ เพื่อปฏิบัติงานประสานงานและจัดเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากา ร(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล จำนวน 2 อัตรา นั้น

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทางเว็บไซด์ https://chumchons.rmutl.ac.th/
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา