โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการรายงานตัว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา  | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

บรรยากาศการรายงานตัว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1605 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บรรยากาศการรายงานตัว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ มทร.ล้านนา ทุกเขตพืั้นที่

[[ คลิกที่นี่ ]] 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา