โลโก้เว็บไซต์ 12 มิ.ย.64: มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T ลงพื้นที่แผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

12 มิ.ย.64: มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T ลงพื้นที่แผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T ลงพื้นที่จัดทำแผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงานผู้จ้าง U2T พื้นที่จ้างงาน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา