โลโก้เว็บไซต์ U2T Covid week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

U2T Covid week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา