โลโก้เว็บไซต์ 2021-11-05 | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2021-11-05

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สนับสนุนการพัฒนาด้านการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยทีม U2T ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการยกระดับเศรษฐิจและสังคมแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด, ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอฮอด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ และร่วมพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามลักษณะปัญหาและความต้องการของชุมชนทั้งสองฝ่าย ดังนี้ ร่วมมือกันพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจแล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา