โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-18 | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2021-03-18

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่, ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  พื้นที่จ้างงาน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ประเภท นักศึกษา จำนวน 3 อัตรา พื้นที่จ้างงาน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา พื้นที่จ้างงาน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 4 อัตรา และ ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียดดังนี้ 1. พ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา