โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

ถอดบทเรียน การดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน
จันทร์ 31 ตุลาคม 2565

  ถอดบทเรียน การดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน โดย คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2564 จำนวน 509 หน้า   สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้   >> อ่านต่อ


ลาบ... เพื่อความโชคลาภ จิตวิญญาณของคนล้านนา
อังคาร 19 เมษายน 2565

         ทีมซะป๊ะ สเปซได้เข้าร่วมการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศในโครงการส่งเสริมวัฒนธ... >> อ่านต่อ


U2T Training No.70 การเพิ่มมูลค่ากาแฟอินทรีย์ แม่สายป่าเมี่ยง (Value Creation)
อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

U2T Training No.70 การเพิ่มมูลค่ากาแฟอินทรีย์ แม่สายป่าเมี่ยง (Value Creation)   >> อ่านต่อ


U2T Training No.68 หลักสูตรการฝึกอบรมน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้นผสมน้ำนาโนบับเบิล
อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

U2T Training No.68 หลักสูตรการฝึกอบรมน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้นผสมน้ำนาโนบับเบิล >> อ่านต่อU2T Training No.66 การพัฒนาการปลูกพืชผักปลอดภัยโดยใช้ โคกหนองนา โมเดล
อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

U2T Training No.66 การพัฒนาการปลูกพืชผักปลอดภัยโดยใช้ โคกหนองนา โมเดล >> อ่านต่อ

U2T Training No.63 การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ
อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

U2T Training No.63 การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ   การแปรรูปผลิตภัณฑ์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 82

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา