โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 


พื้นที่จ้างงาน : ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ตำแหน่ง :

  1. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.)
    ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

 

สัมภาษณ์ : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

ประกาศผล : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 

เริ่มงาน : วันที่ 1 ธันวาคม 2564

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  ยื่นใบสมัครและประกาศผล

  • ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ อีเมล์ elecpnt@rmutl.ac.th โทร 089552266

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ 

  1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  บัณฑิต [ docx ]

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา