โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 989 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 

พื้นที่จ้างงาน :  

ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

ตำแหน่ง :

 1. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.) (ประชาชน)
   
 2. เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม (บัณฑิต)
   
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics. (บัณฑิต)

 

ระยะเวลาสมัคร : 24-25 พฤศจิกายน 2564

 

สัมภาษณ์ : 26 พฤศจิกายน 2564

 

ประกาศผล : 29 พฤศจิกายน 2564

 

เริ่มงาน : วันที่ 1 ธันวาคม 2564

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  ยื่นใบสมัครและประกาศผล

ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์
อีเมล์ elecpnt@rmutl.ac.th
โทร 0895552266

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ 

 1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  บัณฑิต [ docx ]
 2. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  ประชาชน [ docx ]

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา