โลโก้เว็บไซต์ FB Live !!!! Challenge to change โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ฯ ( U2T ) | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

FB Live !!!! Challenge to change โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ฯ ( U2T )

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การถ่ายทอดสด : Online Series Live Opening Talk : Challenge to change โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ฯ ( U2T ) โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ผ่านทาง FB Live คลิก

https://www.facebook.com/MHESIThailand

 

หรือดู วีดิทัศน์ อื่นๆ คลิกที่นี่ !!


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา