โลโก้เว็บไซต์ รู้ทันข่าว 92.5 FM92.5 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รู้ทันข่าว 92.5 FM92.5 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5053 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยทำงานในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ" เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวประชาชน มุ่งเป้าครัวเรือนและพัฒนารายตำบลแบบมุ่งเป้า ปูพรม 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เห็นผลใน 12 เดือน เริ่มดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

 

วันที่ 26 มกราคม 2564 รายการ..รู้ทันข่าว 92.5 ดำเนินรายการโดย นายฐิติวัชร อุดมสิริวัฒน์ และนายภาคภูมิ เตมะศิริ ได้สัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.ศิริฤกษ์ ทรงศิสิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ" 

[[ คลิกที่นี่ ]]

 

รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่!!

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา