โลโก้เว็บไซต์ 2021-10-30 | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2021-10-30

มทร.ล้านนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านปง จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมประสบการณ์มัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวบ้านปง ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เสาร์ 30 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านปง โรงเรียนบ้านปง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างกระบวนการคิดเชิงเปลี่ยนแปลงสู่ชุ่มชนวิถีใหม่ ด้วยการบูรณาการทักษะ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) และประสบการณ์การทำงานมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว เรื่อง “ฝึกอบรมสร้างเสริมประสบการณ์มัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวบ้านปง”    มุ่งเน้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา