โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-13 | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2021-07-13

มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

  ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้   ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวพิมพินันท์  ไชยวรรณ   ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัว และ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 สิงหาคม 2564 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา