โลโก้เว็บไซต์ บทความ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

 บทความ

U2T Training No.1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
อังคาร 28 ธันวาคม 2564 / คลังความรู้

ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ผู้เขียน/เรียบเรียง นายบรรชา สงวนแพง จัดทําโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกี่ยวกับหนังสือ :           ศึกษาความรู้เกี่ย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานแสดงสินค้า OTOP และไม้ดอกไม้ประดับของดีอำเภอพร้าว
จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลงานในกิจกรรมของคณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา และผู้ประกอบการในชุมชน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว เชียงใหม่ ในงาน “แสดงสินค้า OTOP และไม้ดอกไม้ประดับของดีอำเภอพร้าว “ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจ... >> อ่านต่อ


เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก ผลงาน (U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
อังคาร 14 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T เฟส 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ เทศบลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทีมงาน U2T ป่าอ้อดอนชัย ได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรตินายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย มีรายละเอียดของผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำและสนับสนุน การผลิตน้ำมันดีเซลจากขวดพลาสติกเห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงานสรุปและปิดโครงการ U2T ตำบลแม่โป่ง ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
จันทร์ 13 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะทำงาน U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานสรุปและปิดโครงการ U2T ตำบลแม่โป่ง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) “ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่" โดยมี อาจารย์สมาน ดวงเวียงกัน หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวสรุปโครงการ รวมถึงแนะนำผลงานของคณะทำงานผู้จ้าง U2T ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดนอนนา ณ อบต.เขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จันทร์ 13 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างชุดนอนนา เพื่อสร้างจุดการเรียนรู้สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน โดยมี คุณธนกฤต อรุณชัย และ คุณวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ บุคลากรจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร ให้ความรู้และเทคนิคต่างในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับคณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา และ เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน ปลูกพืชสมุนไพรระบบง่าย
ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี นายพิษณุ พรมพราย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน ปลูกพืชสมุนไพรระบบง่าย โดยมี รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ และคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพรไร้ดิน (Hydroponic) แก่ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การทำดินปลูกไบโอชาร์ และ การออกแบบและผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำบลโหล่งขอด
อังคาร 7 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี นางสาว หนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรม"อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำดินปลูกไบโอชาร์ "ให้กับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำดินปลูกไบโอชาร์ 5 กิโลกรัม  (1 กระสอบเล็ก) เตาเผาแบบถังขนาด 200 ลิตร ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด    และในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามฐานต่า... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด เลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
พุธ 1 ธันวาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

  ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้    ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ (ตำแหน่งความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด เลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
พุธ 1 ธันวาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

  ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา     จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.) ประเภท : บัณทิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด เลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบล และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
พุธ 1 ธันวาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

  ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบล และ  อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้    ตำแหน่ง :   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประเภท นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) นายกรรชัย ย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 201

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา