โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ U2T the Best ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ U2T the Best ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2806 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ U2T the Best พร้อมร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบการในโครงการ จำนวน 9 แห่ง ในกิจกรรมเล่าเรื่อง U2T กับความสำเร็จของตำบล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในงาน “U2T the Best” นิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน จัดโดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ ลานแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อส่งเสริม และผลักดันสินค้า และบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับ ตำบลด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีชุมชนส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์เด่นเข้าร่วมรวม 158 ตำบล และมีการประกวดแข่งขัน จนได้รับการคัดเลือกเข้า รับคำแนะนำ จำนวน 57 ชุมชน จากมหาลัยชื่อดังในพื้นที่ภาคเหนือที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการวางแผนการตลาด และแข่งขันกันจนได้ผู้ชนะเลิศ จำนวน 6 กลุ่ม โดยในโอกาสนี้ ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรฮักมี จากตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Juior "U2T the Best" ในรูปแบบ Pitching กลุ่มสมุนไพร 

 

โดยในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “U2T the Best” นิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน โดยได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อรุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตของประเทศไทยภายใต้การบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทน รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมเสวนา “วันวาน U2T วันนี้ BCG พรุ่งนี้ SDGs)” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

ภายในบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในโครงการ จำนวน 15 รายการ พร้อมการประกวดรางวัล U2T the Best (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการโหวต รางวัล Popular Vote  พร้อมรับโปรโมชั่นดีๆ มากมาย จากการร่วมกิจกรรมในงาน อาทิ รับคูปองส่วนลดร่วมซื้อสินค้าในบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย "ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในโครงการ U2T the Best (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)" แบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live สดผ่านช่อง https://web.facebook.com/RMUTLU2T ดำเนินรายการโดย วีรินทร์พิมล คำกันสิงห์ น้องชมพู่ มิสแกนด์ลำพูน อันเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และโอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค  โดยผลิตภัณฑ์น้ำปูผงสำเร็จรูป จากตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และ ผลิตภัณฑ์พริกลาบสันผักแค จากตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล Popular Vote


ภาพ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพิ่มเติม, fb-สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, fb-Paipan Thanalerdsopit
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา