โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่พัก (โฮมสเตย์) และการจัดทำโปรแกรมศึกษาดูงานเขื่อนผากทางการเรียนรู้ ณ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่พัก (โฮมสเตย์) และการจัดทำโปรแกรมศึกษาดูงานเขื่อนผากทางการเรียนรู้ ณ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเข้าไปทดลองจุดท่องเที่ยว แหล่งศึกษา เรียนรู้ และโฮมสเตย์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่พัก (โฮมสเตย์) และการจัดทำโปรแกรมศึกษาดูงานเขื่อนผากทางการเรียนรู้ เพื่อเส้นทางการเรียนรู้ สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและวิถีการเกษตรกรภายในชุมชนเขื่อนผาก พร้อมถ่ายทำวีดีโอ การวางองค์ประกอบและถ่ายภาพตัดต่อคลิปวีดีโอให้น่าสนใจโดยทีการลงพื้นที่ 4 แห่ง ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) สวนลมเจย ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เน้นการนำวัตถุดิบในชุมชนมาทำปุ๋ย  2) กินดีฟาร์ม ฟาร์มไก่ดำออร์แกนิก เน้นเลี้ยงไก่ดำด้วยสมุนไพรคุณภาพดี 3) วรวิหารจีน วัดห้วยบง ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีนกับไทย ตั้งบนที่สูงมองเห็นวิวสวยงามทั้งตำบลเขื่อนผาก และแม่แวน และ 4) ฟาร์มโคนมโชคจันทรา ฟาร์มโคนมคุณภาพสูง ผ่านมาตราฐานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

 

คลิปวิดีโอสั้น  "กิจกรรมทดลองลงพื้นที่เส้นทางการท่องเที่ยว" [https://fb.watch/99F0sdYKxD/]
เพลงประกอบ Cameos ศิลปิน Swimming Tapes
ความยาว 1:42 นาที

 

ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของคณะทำงานฯ ได้ที่ Facebook page U2T เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 

 

ข้อมูล/ภาพ คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา