โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง และ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง และ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1694 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 

1. พื้นที่จ้างงาน :  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่

ประเภท : นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

2. พื้นที่จ้างงาน :  ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล

ประเภท : บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

 

 

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 26-27 ตุลาคม 2564

สัมภาษณ์ : วันที่ 28 ตุลาคม 2564 

ประกาศผล : วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 

เริ่มงาน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  ยื่นใบสมัครและประกาศผล

ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์
อีเมล์ elecpnt@rmutl.ac.th
โทร 089552266

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ 

  1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  นักศึกษา [ docx ]
  2. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  บัณฑิต [ docx ]

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา