โลโก้เว็บไซต์  เมล็ดพันธุ์ผักสวนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา เพื่อประชาชน  เฟส 2  | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เมล็ดพันธุ์ผักสวนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา เพื่อประชาชน เฟส 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ตุลาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 8150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องจากกระแสตอบรับที่มีประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรม เฟสแรกเป็นจำนวนมาก มทร.ล้านนา เปิด "โครงการ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา เพื่อประชาชน ช่วงโควิด เฟส 2" ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา และสโมสรนักศึกษา  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนการจัดทำบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพดี จากศูนย์พันธุกรรมพืช ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำปาง ซึ่งนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ซึ่งส่งผลกระทบให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องหยุดงาน ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนเป็นอย่างมาก

สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564  

(หรือจนกว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนครบตามจำนวน)

ช่องทางการลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์

                  - ประชาชนทั่วไป

                    https://tinyurl.com/rmutl-people

                - บุคลากร มทร.ล้านนา

                   https://tinyurl.com/rmutl-staff

                - หน่วยงานภายนอก (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)

                   https://tinyurl.com/rmutl-public

                 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนครัวเรือนละ 1 ชุด และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรละไม่เกิน 5 ชุด)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-342553 หรือ 065-0042299

                                                   E-mail : atri_rmutl@hotmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา