โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา จัดโครงการทริปเที่ยว 1 วัน ตำบลโหล่งขอด ณ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา จัดโครงการทริปเที่ยว 1 วัน ตำบลโหล่งขอด ณ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  คณะทำงานผู้จ้าง U2T พื้นที่จ้างงาน ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ทริปเที่ยว 1 วัน ภายใต้ชื่อ “แอ่วล่องกอง มองวิถี ชมของดีชุมชน สุขล้นกับธรรมชาติ” ณ ชุมชนบ้านหลวง โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการโปรโมทและยกระดับการท่องเที่ยวของตำบลโหล่งขอด โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาบรรพชน
  2. เรียนรู้วิถีชุมชน workshop การปั้นดิน
  3. เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลพร้อมปลูกกล้วยไม้ที่ลานกล้วยไม้
  4. นั่งรถอีแต๊ก แวะชมแปลงนา/สวนเกษตร/ลัดเลาะตามแม่น้ำแม่ตายละเพื่อชมธรรมชาติ

 

ผู้สนใจสามารถติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานฯ ได้ที่ FacebookPage U2T ตำบลโหล่งขอด มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 

 

ที่มา : https://web.facebook.com/U2TLongKhot

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา