โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา


จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(ร่วมกับ กพร.) ประเภท: บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา ได้แก่

  • นาย พงศธร สมจักร


ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่ :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่อยู่ 128 อาคาร ศึกษาทั่วไป ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300


email: chinanatw@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 087-3053667


เริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1กันยายน 2564 ตามที่ได้ประกาศไว้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา