โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แวน อ.พร้าว และ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แวน อ.พร้าว และ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 941 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ดังนี้

 

1. พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่แวน  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ถ่ายถอดองค์ความรู้ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) จำนวน 1 อัตรา

 

2. พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่แฝก  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสัมมาชีพ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ถ่ายถอดองค์ความรู้ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) จำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่  21-25 กรกฎาคม 2564

สัมภาษณ์ : วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้น ไปผ่านระบบออนไลน์

ประกาศ​ผลการคัดเลือก :  27 กรกฎาคม 2564

เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 2 สิงหาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ยื่นใบสมัครและประกาศผล >>0895552266<<หรือ Email:  elecpnt@rmutl.ac.th

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ 

  1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  บัณฑิต [ docx ]

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา