โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 717 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

พื้นที่จ้างงาน : ตำบล แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวังCOVID ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา


ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 7-15 กรกฎาคม 2564 


เริ่มงานวันที่ : 1 สิงหาคม 2564


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่
นายดอน  วิละคำ เบอร์โทร 080-675 7454 หรือ E-mail : wilakhamd@gmail.com

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ 

  1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  บัณฑิต [ docx ]

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา