โลโก้เว็บไซต์ 17 พ.ย.64: กิจกรรม U2T Popular Vote การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงาน U2T National Hackathon 2021 | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

17 พ.ย.64: กิจกรรม U2T Popular Vote การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงาน U2T National Hackathon 2021

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนากิจกรรม U2T Popular Vote การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงาน U2T National Hackathon 2021
  กิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอผลงาน (Pitching) ของ 40 ทีม U2T เพื่อค้นหาสุดยอดผู้ชนะระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศของเหล่าทีม U2T ใน U2T National Hackathon 2021 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา