โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-14 | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2021-06-14

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T ลงพื้นที่จัดทำแผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงานผู้จ้าง U2T พื้นที่จ้างงาน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดทำแผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายประพันธ์ บุยส่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก บุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก และชาวบ้านตำบลเขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก ที่สนใจในการสร้างสรรค์เส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้และบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา