โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การทำดินปลูกไบโอชาร์ และ การออกแบบและผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำบลโหล่งขอด | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การทำดินปลูกไบโอชาร์ และ การออกแบบและผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำบลโหล่งขอด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี นางสาว หนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรม"อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำดินปลูกไบโอชาร์ "ให้กับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำดินปลูกไบโอชาร์ 5 กิโลกรัม  (1 กระสอบเล็ก) เตาเผาแบบถังขนาด 200 ลิตร ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 

 

และในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำพิมพ์ การปั้นแก้วกาแฟ กระถางรูปแบบต่างๆ จาก กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การออกแบบและผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำบลโหล่งขอด" ณ ศูนย์เรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้สนใจสามารถติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานฯ ได้ที่ FacebookPage U2T ตำบลโหล่งขอด มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 

 

ข่าว หนึ่งฤทัย  แสงใส
ภาพ FacebookPage U2T ตำบลโหล่งขอด มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา