โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา พื้นที่จ้างงาน ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการ สุขก๋าย สำราญใจ๋ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา พื้นที่จ้างงาน ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการ สุขก๋าย สำราญใจ๋

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มิถุนายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 820 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T พื้นที่จ้างงาน พื้นที่จ้างงาน ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 คน ภายใต้การกำกับดูแลของ นางประภา สนั่นก้อง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้สัมภาษณ์ในรายการ "สุขก๋าย สำราญใจ๋" ทาง Facebook Live เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์

 

โดยมี คุณเยาวเรศ กฤตศิลปานนท์ เลขานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการสัมภาษณ์ ถึงการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และอัปเดตผลการดำเนินงานรายเดือน ตลอดจนถึงแผนการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลในอนาคต เพื่อให้ชุมชนพื้นที่อื่นได้เห็นการดำเนินงานภายในตำบล ข่าวสารความเคลื่อนไหว ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้แก่คนในตำบลและพื้นที่อื่นได้รับทราบ

 

ทั้งนี้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สามารถส่งคำถามเข้ามาสอบถามกับคณะทำงานฯ ได้โดยตรงระหว่างดำเนินรายการ ณ เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ และสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ URL [https://www.facebook.com/Sumranrath888/]

 

ในโอกาสนี้ คณะทำงานฯ ได้เข้าพบ สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลดำเนินงานของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะทำงานฯ ที่ได้ดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา และขอคำปรึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นให้สำเร็จลุล่วงในลำดับถัดไป 

 

ผู้สนใจสามารถติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานฯ ได้ที่ FacebookPage U2T ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
 

ภาพ เพจเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ข่าว เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม, สุริยนต์ สูงคำ

เรียบเรียบ รัตนาภรณ์ สารภี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา