โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานผู้ใช้ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานผู้ใช้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


คำค้น : otou

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา