โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพ | Financial Literacy [ การพัฒนาทักษะทางด้านการเงิน ]
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564

หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพ  Financial Literacy [ การพัฒนาทักษะทางด้านการเงิน ] >> อ่านต่อ


บรรยากาศการรายงานตัว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564

บรรยากาศการรายงานตัว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ มทร.ล้านนา ทุกเขตพืั้นที่ [[ คลิกที่นี่ ]]  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา