โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK)  | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

สถานที่ : 70 ตำบล ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) โดยการสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)  ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยจัดทำกิจกรรมเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และตลาด ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย ฯ ได้รับผิดชอบ จำนวน 70 ตำบล   อาทิ จัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield)  รณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ได้แก่ การล้างมือ เว้นระยะห่างและการสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีน “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด” ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบ จำนวน 70 ตำบล โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ตำบลและผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 70 ตำบลเป็นอย่างดี 

 

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/RMUTLOTOUปฏิทินกิจกรรมล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา