โลโก้เว็บไซต์ บทความ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

 บทความ
U2T Training No.47 การฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชนด้านยานยนต์ (การดูแลรักษาเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์)
อาทิตย์ 9 มกราคม 2565 / คลังความรู้

U2T Training No.47 การฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชนด้านยานยนต์ (การดูแลรักษาเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์) >> อ่านต่อ

U2T Training No.46 การฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน การดูแลรักษาและการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตร
อาทิตย์ 9 มกราคม 2565 / คลังความรู้

U2T Training No.46 การฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน การดูแลรักษาและการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตร >> อ่านต่อU2T Training No.40 การพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (การซ่อมบํารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้น)
อาทิตย์ 9 มกราคม 2565 / คลังความรู้

U2T Training No.40 การพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (การซ่อมบํารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้น) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 201

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา